Choď na obsah Choď na menu

CENA

H o b b y   š i n d l e:

1 DCH - ŠINDEL BB STANDARD BEAVER BROWN (HNEDÝ) 126,00        

M2- 7,90 EUR/m2

bobrovka hobby; na palete 126m; skladom v KE 

2 DCH - ŠINDEL BB STANDARD BEAVER RED (ČERVENÝ) 126,00 M2- 7,90  EUR/m2

bobrovka hobby; na palete 126m; skladom v KE

3 DCH - ŠINDEL OB STANDARD 3-TAB BROWN (HNEDÝ) 126,00 M2-7,90  EUR/m2 

obdĺžnik hobby; na palete 126m; skladom v KE

4 DCH - ŠINDEL OB STANDARD 3-TAB RED (ČERVENÝ) 126,00 M2-7,90  EUR/m2

obdĺžnik hobby; na palete 126m; skladom v KE