Choď na obsah Choď na menu

Postup montáže

 


Podklad

Podklad musí byť rovný a suchý. Na celoplošné bednenie z lát, OSB dosiek alebo preglejky položte v jednej vrstve vhodný podkladný asfaltovaný pás (SINDELIT SBS, SINDELIT SR, V13). Pri sklone 15°–20° doporučujeme položiť samolepiaci pás Elastolep Extra alebo podkladný modifikovaný pás tl. min. 3 mm s dvojnásobným prekrytím (Skloelast Extra 3, Bituelast). Podkladné pásy sa pokladajú rovnobežne s odkvapom, s vodorovným prekrytím min. 5 cm a s priečnym prekrytím min. 10 cm. Dôkladne napnuté pásy do roviny upevňujeme pomocou klincov so širokou hlavičkou z korozivzdorného materiálu. Všetky okraje strechy zabezpečte klempiarskými prvkami z korozivzdorného materiálu.

Klince / upevňovanie

Vždy používajte len korozivzdorné šindlové klince o priemere aspoň 3 mm, dĺžky aspoň 25 mm a s priemerom hlavičky aspoň 8 mm. Pre každý šindel použite min. 4 klince a zatĺkajte 2 cm nad zárezom vyznačujúcim jednotlivé listy a vo vzdialenosti 2,5 cm od okraja. Klince zatlčte kolmo do šindla tak, aby nedošlo k zarezaniu hlavičky klinca do povrchu šindla. Vhodné korozivzdorné klince (slitina AlMg, dl. 30 mm) možu byť súčasťou dodávky. 2kg-balenie (cca 2860 kusov) týchto klincov je dostačujúce na 65–105 m2 podľa sklonu a tvaru šindla. U striech so sklonom nad 60° musí byť použitých min. 6 klincov na jeden výsek a to v súlade s vyobrazením. Behom týchto prác podlepte každý list šindla studeným asfaltovým tmelom (asf. tmel 310 a pod.).

sposob nabijania klincov

Bezprostredne po položení šindla musí dojsť vplyvom slnečného žiarenia k dostatočnému ohriatiu lepiacich bodov a prilepeniu šindla na spodnú radu. Pokiaľ neni zlepenie šindla dostatočné zaistené slnečným žiarením (pokladanie pri chladnom počasí, trvalo zaťienená strecha apod.) alebo pri menej vhodných klimatických podmienkach (silný vietor, zvýšená prašnosť) sa znižuje lepivosť samolepiacích bodov. V takých prípadoch použite teplovzdušnú pištol alebo postupujte v súlade s pokynmy týkajúcimi sa upevňovania ako pri sklone nad 60°.

Pokladanie

UPOZORNENIE: Pri kalkulácii množstva krytiny nezabudnite na zakladaciu radu, hrebeň a prerez, ktorý je podľa členitosti strechy cca 5–10% z celkovej plochy.Zakladaciu odkvapovú radu vytvoríme z výseku s odstránenou spodnou časťou (rez prechádza vrcholmi deliacich zárezov). Spodný okraj zakladacej rady je min. 1 cm nad odkvapovou hranou oplechovaný. Prvá rada šindla sa kladie tak, aby spodný okraj kopíroval hranu zakladacej rady. Susedné výseky sa kladú na zraz.

ukazka strechy

Spodný okraj druhej rady šindla je na úrovni horného okraja deliacích zárezov prvej rady šindla prípadne nižšie podľa vkusu a priania zákazníka (v tomto prípade je nutné počítať s vyššou spotrebou šindla na jednotku plochy). Jednotlivé výseky sú v pozdĺžnom smere vzájomne posunuté o polovicu šířky. Separačné mikroténové pásky na vrchnej strane je nutne odstrániť, na spodnej strane pásky neodstraňujte! Analogicky postupujeme pri kladeni ďalších radov. Pre dosiahnutie priameho smeru kladenej rady doporučujeme použiť pomocný špagát. UPOZORNENIE: V priebehu horúcich slnečných dní nechoďte po šindli na tej strane strechy, ktorá je vystavená slnku a vždy používajte topánky s mekkou podrážkou. Pri nižších teplotách (pod + 10°C) je nutné šindel pred manipuláciou a kladením temperovať, pretože šindle sú pri nižších teplotách krehké.

 

strecha.gif